Учбові програми ООН для лідерів самоврядувань України,
громадських організацій та ділових кіл

    Цей модуль зорієнтований на надання депутатам місцевих рад та керівникам місцевих органів влади України практичної допомоги у розробці та впровадженні ними місцевих Програм сталого розвитку населених пунктів відповідно до методичних рекомендацій та учбових матеріалів Центру ООН по населеним пунктам UNCHS/Habitat/, Європейської Економічної Комісії ООН, Програми Розвитку ООН.

    Мета учбових програм ООН: надання лідерам самоврядувань України практичної допомоги у розробці та впровадженні нових форм, систем і методів організації та управління на місцевому рівні відповідно до методичних рекомендацій та учбових матеріалів Центру ООН по населеним пунктам UN - Habitat та Європейської Економічної Комісії ООН.

    Організацію учбових програм ООН здійснює Центр муніципального менеджменту(Хабітат) – єдиний в Україні спеціалізований учбово-дослідницький та консультативний заклад по професійній підготовці депутатів місцевих рад та керівників місцевих органів влади за програмами ООН. Центр створено у 1993 році у рамках реалізації в Україні міжнародної програми ООН ХАБІТАТ-II "МАЙБУТНЄ МІСТ - ХХІ". За адаптацію учбових програм ООН в Україні ЦММ (Хабітат) відзначено з боку Координатора організацій системи ООН в Україні та внесено до реєстру ООН, як провідний український учбово-дослідницький заклад в галузі підготовки менеджерів самоуправлінь

    Тренери учбових програм ООН: Викладачі та експерти ЦММ(Хабітат), які пройшли навчання за учбовими програмами Центру ООН по населеним пунктам UN-Habitat та провели адаптацію учбових програм ООН для українських слухачів.

    Основними учбовими посібниками, які використовуються на курсах, є посібники, підготовлені Центром ООН по населеним пунктам UN-Habitat і надані Україні у рамках технічної допомоги з боку Програми Розвитку ООН.

    Метод навчання – інтенсивний – 12-14 годин на добу, практична робота у фокус-групах, групові дискусії; ділова та рольова гра, розбір конкретних ситуацій.

    Періодичність проведення тренінг – сесій – щомісячно.

    Тривалість тренінг-сесії – становить 7–30 днів і складається з трьох етапів – підготовчий, основний, заключний ( підготовчий етап: за 3-12 днів до проведення тренінг-курсу слухачі отримують вихідні форми по програмі курсу; основний - 1-5 днів тренінг-курс; заключний –протягом 7 -15днів після завершення тренінг-курсу доопрацювання учасниками Планів дій по вирішенню конкретних проблем за участю експертів ЦММ(Хабітат).

    Зарахування слухачів та управлінських команд проводиться по мірі комплектування груп. Кількість слухачів у групі – 16 – 50 чол.

    Слухачі забезпечуються методичними посібниками та учбовими матеріалами Центру ООН по населеним пунктам UN-Habitat та інформаційними матеріалами наданими Представництвом ООН в Україні та UN-Habitat.

    Вартість навчання протягом тренінг-сесії (20 - 25 днів) становить орієнтовно 250 – 3 000 грн. на одного учасника і залежить від кількості учасників у групі, тривалості навчання та змісту програми курсу, умов проживання, наявності харчування та транспортного обслуговування учасників, використання новітніх інформаційних технологій та Інтернет, відеозйомки, інформаційного та сервісного забезпечення, а також тривалості та змісту післятренінгової інформаційно-консультаційної підпримки. Частина витрат на навчання покривається за рахунок технічної допоги з боку Програми Розвитку ООН в Україні та коштів міжнародних організацій-донорів.

    Процес навчання проходить в умовах повної автономності роботи підгруп /3-5 чол./ у ситуаційному класі, оснащеному електронною тест-системою "СОЦИС", комп'ютерним обладнанням, проекційною та аудіо-відеотехнікою під керівництвом тренерів-викладачів по Хабітат-технології. Тому Центр гарантує 100% засвоєння матеріалу та досягнення результативності курсу.

    Результат навчання – отримання слухачами практичних навичок стратегічного планування та підготовка ними проектів Програм сталого розвитку міста, села, селища, району, області та Планів дій управлінських команд, орієнтованих на вирішення конкретних місцевих проблем з урахуванням Програми дій Уряду, чинного законодавства України, наявних місцевих ресурсів, а також вітчизняного та міжнародного досвіду.

    Експертно-консультаційне забезпечення учбових програм ООН здійснюють понад 70 національних експертів в галузі сталого розвитку населених пунктів, а також міжнародні експерти організацій системи ООН та Європейського Союзу.

    Інформаційне забезпечення учбових програм ООН здійснює Центр електронної інформації ООН.

    Починаючи з 1997 року Центр проводить тренінг-курси по стратегічному менеджменту для управлінських команд місцевих органів влади по розробці Регіональних стратегій розвитку та Планів дій по їх реалізації.

    Протягом 1995-2002 р.р. понад 5000 тисяч депутатів місцевих рад та керівників різних ланок органів місцевої влади України пройшли навчання за програмами ООН.

    За додатковою інформацією щодо участі в учбових програмах ООН звертатися:

    Центр муніципального менеджменту (Хабітат)– (044) 278-8565, 278-8678, 566-3572.

У місцевих радах – учасниках Учбових програм ООН відкриваються філії Центру Електронної Інформації ООН.